Plán akcí 11/1/2019 - 11/30/2019

 • 1/11
  Friday
  Logická olympiáda, Ostrava, Mon (krajské kolo)
 • 2/11
  Saturday
 • 3/11
  Sunday
 • 4/11
  Monday
  Plavání okr. kolo - dívky, Koa , Pav
  14:30 - 16:00 Zábavné Ch Bi odpoledne pro děti z KND - Mensy při ZŠ Englišova Opava , Han, Bit
  Basketbal 3*3, krajské kolo, (chlapci i dívky), Ku, Nový Jičín
 • 5/11
  Tuesday
  8:00 - 9:00 školní kolo Zoo Ostrava, Bit, BP
  Na chodbě MGO, výstava Mezníky českých dějin 20. století - HAIKU třída 5.A
  Florbal, chlapci z NG, Opava, Ře
  14:00 Porada pedagogického sboru ve FP
  Film: Labyrintem revoluce, SU, Ví, 2. roč (od 8:00), 3. roč. (od 10:00), dozory dle rozpisu
 • 6/11
  Wednesday
  Basketbal, okresní kolo chlapci VG, Ku, Hala SGO
  Stolní tenis, okres, dívky + chlapci, VG, Koa
  Stávka pedagogů
 • 7/11
  Thursday
  Školní kolo chemické olympiády kat. A (a od 10:00 test i praktická část v ChL), Han
  Školení Ostrava, Hro
  14:00h Jan, En, Fie, Pilotní zkouška na německý certifikát, Hud
 • 8/11
  Friday
  Talent gymnázií, HoD, (Valtrová, Fof, Rypl, Pavelka), mat. soutěž, Ostrava
  Exkurze zubní ordinace, Koř, FS
  Školení Ostrava, Hro
  Fyzikální náboj, 15 žáků, Ostrava, Ze
 • 9/11
  Saturday
 • 10/11
  Sunday
 • 11/11
  Monday
  Přednáška pro 1. ročníky (1.B, 1.C), 9:00 Hud, doc. J. Siostrzonek, Ví, Son
  Příběhy bezpráví, ChP
  1. - 2.h Ju 8.A, 4.B , 4.- 5.h 4.C, 4.D Ju Aktivita ve třídě s hist kontextem: 1. - 2. h. 4.C Hlu (uč. 2.B), 1. - 2.h 4.D Pr (U1-H), 4. - 5.h 8.A Hlu (2.B), 4.-5. h 4.B Pr (U1-H)
  Veletrh povolání - zhodnocení účasti, Dům P. Bezruče, 14:00, Mon
 • 12/11
  Tuesday
  Matematická soutěž: Maso Brno, Ott
  16:30 Třídní schůzky
  14:00 Čtvrtletní klasifikační porada, ChP
  Zasedání spolku Sdružení přátel Mendelova gymnázia
  Diskuzní večer s doc. Knapíkem na téma Dětství a dospívání před sametovou revolucí
  SU (Hradecká posluchárna H3)
  Přednáška: doc. Tomáš Lebeda, 10:00 3. ročníky, 7.A, 3.B, 3.C, Ví, Son, ChP
  Soutěž Zoo Ostrava, Bit, výběr NG (16 žáků)
 • 13/11
  Wednesday
  Aktivity pro Nižší G k 17.11., 1.A EnA, 2.A Hlu, 3.A Pr, 4.A Ju (1. - 4. h.)
  Přednáška: Martin Pilař, 9:00 ChP, (8.A, 4.B, 4.D) 4. roč, Ví
 • 14/11
  Thursday
  Přednáška: Karel Oliva, 10:00 ChP (6.A, 2,C, 2.D), 2. ročníky, Ví
  Energetická olympiáda, finále - Praha, (3 žáci)
  Beseda Srdce studentstva
  Klapková, Mludek, Aleš Binar, Petr Jančárek-režisér filmu Haló tady Havel + promítání, 16:00 Hauerova ul.
  Dějepisná olympiáda - školní kolo, NG, CHP, výběr 3.A a 4.A, 1. hod. Bin, 2. hod. Ott
 • 15/11
  Friday
  Energetická olympiáda, finále - Praha, (3 žáci)
  Beseda Cesta ke svobodě, Zdeněk Jeník, 10:00 Hud, 1.D, 3.D
 • 16/11
  Saturday
 • 17/11
  Sunday
  Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii
 • 18/11
  Monday
  Happening k závěru připomenutí oslav 17. listopadu, školní dvůr,
  velká přestávka, celá škola
 • 19/11
  Tuesday
  Moderní výzvy lidstva: Mgr. Tomáš Němeček, Demokracie a její limity
  aula SU, 14:15
 • 20/11
  Wednesday
  Prezentace MGO (ZŠ Hurníka), 16:30 Mon
  Astronomická olympiáda - školní kolo, zájemci, FP, 1. - 4.h, Ze
 • 21/11
  Thursday
  Zlepši si techniku, VŠB, Pu (pro žáky 4.A a 3ChS Pus)
  Prezentace MGO na ZŠ Šrámkova, 16:30, Mon
  Dějepisná olympiáda, 2. kategorie, ChP, 1.h - 2.h, Krs
 • 22/11
  Friday
  Náboj Junior, 8 žáků, Ostrava, Pu
  Energetická gramotnost, přednáška, Mon, žáci fyzikálních seminářů, FP, 3.- 4. h
 • 23/11
  Saturday
 • 24/11
  Sunday
 • 25/11
  Monday
  9:00 Beseda: Když se máme rádi, není co řešit!, Hud (chlapci z 1. ročníku), Pr
  Logická olympiáda (4 žáci), Pu
 • 26/11
  Tuesday
  Den otevřených dveří (15 - 18h)
 • 27/11
  Wednesday
  Exkurze do Ústavu soudního lékařství, Ostrava, Bit + maturanti
  Písemné zkoušky na německý certifikát, celý den, (uč. 2.A), Jan, En, Fie,
 • 28/11
  Thursday
  Přednáška prof. Školoudíka, Čer
 • 29/11
  Friday
  Školní konference, SU aula MÚ, 1. ročníky a 5.A, 10:00 - 14:00
  Soutěž: Best in English, PC1,2,3, J6, 9:00 - 10:00, on - line test, Za, Rob
 • 30/11
  Saturday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"