Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 25. 10.

Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.A test
2.C akce akce akce akce akce akce akce akce akce akce akce
3.C akce akce akce akce akce akce akce akce akce akce
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bočková Aneta ..
Honová Miroslava Koz
Jurčíková Jana - Vít Vít Kuk Kuk Hlu Hlu - .. ..
Koutná Marie - - Kry Han Han - - - .. ..
Martinů Jiří - - .. Van Van .. - - .. ..
Nováková Sonnková Hana - - - Hon Hon .. - - Vít Vít
Prošvicová Jana - - - Pav Pav Kry Kry - .. ..
Škrabal Ondřej - Mas .. - Bar Bar - - - - -
Wiltsch Adam - .. Bin Gri Gri - Koz - .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartošíková Hana
1 změna Ch 6.A (BrI1) 6.A
2 změna Ch 6.A (BrI2) 6.A
4 spojeno (Škb Dohl) M 6.A (BrA1) 6.A
5 spojeno (Škb Dohl) M 6.A (BrA2) 6.A
Binarová Radomíra
2 supl. (Wil Dohl) D 1.A U1-H za odpadlou
5 změna Rj 3.C (BKR2)+
Bitomská Barbora
1 změna B 5.A (VíA1) 5.A
2 změna B 5.A (VíA2) 5.A
Bočková Aneta
1. les.Peddohled
Dlouhá Kateřina
6 odpadá Ch 2.C
Englišová Radomíra
3 odpadá C 3.C
5 změna Nj 3.C (NJ3)+
Feikusová Jitka
3 změna C 1.A U1-H
Flaume Anja
9 změna NNK 2.C (NNK1)+
10 změna NNK 2.C (NNK1)+
Grimes Michael Lee
0 odpadá Aj 3.C (EnA1)
1 odpadá Aj 2.C (ŠkA1)
3 supl. (Wil Dohl) 3.A (WiA2) BL za odpadlou
4 supl. (Wil Dohl) 3.A (WiA1) BL za odpadlou
Hanzliková Zdeňka
3 spojeno (Koa nem) BS2 4.D (BS21)+ 1.C
4 spojeno (Koa nem) BS2 4.D (BS21)+ ChP
Hlubková Barbora
5 spojeno (Jur škol) E3 4.B (Ek31)+ 4.B
6 spojeno (Jur škol) E3 4.B (Ek31)+ 4.B
Honová Miroslava
3 supl. (Son nem) C 3.B 3.B za odpadlou
4 supl. (Son nem) C 3.B 3.B za odpadlou
Jankovská Karolína
7 odpadá Ch 3.C (EnA1)
8 odpadá Ch 3.C (EnA2)
Janšta Petr
5 změna Nj 3.C (NJ1)+
Kolářová Kateřina
4 změna Aj 1.A (Bos2) U1-H
Kořínek Milan
1 změna Fy 5.A (VíA2) J5
2 změna Fy 5.A (VíA1) J5
Kozlová Helena
1 spojeno (Hon lék) Ev 2.D (MaVV) Hud
3 odpadá M 2.C (ŠkA2)
4 odpadá M 2.C (ŠkA1)
6 supl. (Wil Dohl) M 3.A U2-Z za odpadlou
Krajcarová Simona
5 změna Nj 3.C (NJ4)+
7 odpadá D 3.C (EnA2)
8 odpadá D 3.C (EnA1)
Krystová Ivana
2 supl. (Koa nem) C 7.A 7.A za odpadlou
5 spojeno (Pro náhr) C 7.A (KlA1) 7.A
6 spojeno (Pro náhr) C 7.A (KlA2) 7.A
Kukolová Helena
3 spojeno (Jur škol) Ps2 8.A (ZV21) 8.A
4 spojeno (Jur škol) Ps2 8.A (ZV21) 8.A
Lagarde Renata
4 změna Fj 1.C (JaFJ) 4.D
Maschke Kamil
1 Suplovací pohotovost  
3 změna Šj 1.D (FeŠ2) 2.C
Moravcová Petra
1 odpadá Aj 2.C (ŠkA2)
2 změna Aj 1.B (Has2) 3.C
Pavelková Alena
3 spojeno (Pro náhr) DS2 4.D (DS21)+ U2-Z
4 spojeno (Pro náhr) DS2 4.D (DS21)+ U2-Z
5 změna Rj 3.C (BKR1)+
Robenek Jiří
4 odpadá Fy 3.C
Špilháčková Kateřina
5 změna Eh 1.A (Bos1) U1-H
6 změna Eh 1.A (Bos1) U1-H
7 navíc C 2.B 2.B přespočetná hod.
Škrabal Ondřej
0. - 10. les.Peddohled
Štec Petr
2 změna Šj 3.A (WiŠJ) J4
Štrychová Lucie
5 změna Nj 3.C (NJ2)+
Vaněk Petr
2 odpadá Iv 2.C (ŠkI1)
3 supl. (Mar nepl) IVT2 4.D (Pr21)+ PC12 za odpadlou
4 supl. (Mar nepl) IVT2 4.D (Pr21)+ PC12 za odpadlou
5 odpadá Iv 2.C (ŠkI1)
Vítek Daniel
1 spojeno (Jur škol) C 3.D (KuA1) 3.D
2 spojeno (Jur škol) C 3.D (KuA2) 3.D
3 změna C 5.A (VíA2) J5
4 změna C 5.A (VíA1) J5
8 supl. (Son nem) LS4 4.C (LS41)+ 8.A za odpadlou
9 supl. (Son nem) LS4 4.C (LS41)+ 8.A za odpadlou
Wiltsch Adam
0. - 9. les.Peddohled
Zajíc Jan
3 odpadá C 2.C (ŠkA1)
4 odpadá C 2.C (ŠkA2)
5 přesun << D 2.B 2.B z 7. hod
7 přesun >> D 2.B na 5. hod
Zápecová Kamila
1 změna AK1 8.A (FCE2)+ 2.C
2 změna AK1 8.A (FCE2)+ 2.C
Zemková Dáša
1 změna Fy 6.A (BrA2) J3
2 změna Fy 6.A (BrA1) J3
Zvoníčková Petra
0 odpadá Aj 3.C (EnA2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 D U1-H supluje Bin (Wil)
3 C U1-H změna Fei
4 Aj Bos2 U1-H změna KoK
5 Eh Bos1 U1-H změna Špi
6 Eh Bos1 U1-H změna Špi
1. les. testování
3.A
2 Šj WiŠJ J4 změna Šte
3 WiA2 BL supluje Gri (Wil)
4 WiA1 BL supluje Gri (Wil)
6 M U2-Z supluje Koz (Wil)
5.A
1 Fy VíA2 J5 změna Koř
1 B VíA1 5.A změna Bit
2 Fy VíA1 J5 změna Koř
2 B VíA2 5.A změna Bit
3 C VíA2 J5 změna Vít
4 C VíA1 J5 změna Vít
1.B
2 Aj Has2 3.C změna MoP
1.C
4 Fj JaFJ 4.D změna Lag
8 Iv JaI1 odpadá (Mar)
9 Iv JaI1 odpadá (Mar)
1.D
3 Šj FeŠ2 2.C změna Mas
8 Ev FeVV odpadá (Wil)
9 Ev FeVV odpadá (Wil)
6.A
1 Fy BrA2 J3 změna Zem
1 Ch BrI1 6.A změna Bar
2 Fy BrA1 J3 změna Zem
2 Ch BrI2 6.A změna Bar
4 M BrA1 6.A spojí Bar (Škb)
5 M BrA2 6.A spojí Bar (Škb)
2.B
5 D 2.B přesun << Zaj z 7. hod
5 C odpadá (Son)
7 C 2.B navíc Špi
7 D přesun >> na 25.10. 5. hod
2.C
0. - 10. les. akce
2.D
1 Ev MaVV Hud spojí Koz (Hon)
7.A
2 C 7.A supluje Kry (Koa)
5 C KlA1 7.A spojí Kry (Pro)
6 C KlA2 7.A spojí Kry (Pro)
3.B
3 C 3.B supluje Hon (Son)
4 C 3.B supluje Hon (Son)
3.C
0. - 9. les. akce
3.D
1 C KuA1 3.D spojí Vít (Jur)
2 C KuA2 3.D spojí Vít (Jur)
8.A
1 AK1 FCE2 2.C změna Záp
2 AK1 FCE2 2.C změna Záp
3 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
3 BS2 BS21 1.C spojí Han (Koa)
3 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
3 Ps2 ZV21 8.A spojí Kuk (Jur)
4 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
4 BS2 BS21 ChP spojí Han (Koa)
4 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
4 Ps2 ZV21 8.A spojí Kuk (Jur)
5 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
6 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
8 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
8 PV4 Po41 odpadá (Pro)
8 BS4 BS41 odpadá (Koa)
8 E4 EK41 odpadá (Jur)
9 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
9 PV4 Po41 odpadá (Pro)
9 BS4 BS41 odpadá (Koa)
9 E4 EK41 odpadá (Jur)
4.B
1 AK1 FCE2 2.C změna Záp
2 AK1 FCE2 2.C změna Záp
3 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
4 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
5 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
6 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
8 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
8 PV4 Po41 odpadá (Pro)
8 BS4 BS41 odpadá (Koa)
8 E4 EK41 odpadá (Jur)
9 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
9 PV4 Po41 odpadá (Pro)
9 BS4 BS41 odpadá (Koa)
9 E4 EK41 odpadá (Jur)
4.C
1 AK1 FCE2 2.C změna Záp
2 AK1 FCE2 2.C změna Záp
3 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
3 BS2 BS21 1.C spojí Han (Koa)
3 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
4 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
4 BS2 BS21 ChP spojí Han (Koa)
4 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
5 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
6 E3 Ek31 4.B spojí Hlu (Jur)
8 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
8 PV4 Po41 odpadá (Pro)
8 BS4 BS41 odpadá (Koa)
8 E4 EK41 odpadá (Jur)
9 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
9 PV4 Po41 odpadá (Pro)
9 BS4 BS41 odpadá (Koa)
9 E4 EK41 odpadá (Jur)
4.D
1 AK1 FCE2 2.C změna Záp
2 AK1 FCE2 2.C změna Záp
3 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
3 BS2 BS21 1.C spojí Han (Koa)
3 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
4 IVT2 Pr21 PC12 supluje Van (Mar)
4 BS2 BS21 ChP spojí Han (Koa)
4 DS2 DS21 U2-Z spojí Pav (Pro)
8 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
8 PV4 Po41 odpadá (Pro)
8 BS4 BS41 odpadá (Koa)
8 E4 EK41 odpadá (Jur)
9 LS4 LS41 8.A supluje Vít (Son)
9 PV4 Po41 odpadá (Pro)
9 BS4 BS41 odpadá (Koa)
9 E4 EK41 odpadá (Jur)
Pedagogický dohled u třídy:
1.A
Hodina: 1. les., Učitel: Bočková Aneta
2.C
Hodina: 0. - 10. les., Učitel: Škrabal Ondřej
3.C
Hodina: 0. - 9. les., Učitel: Wiltsch Adam

1) Třída 2. C a 3. C - exkurze ZOO Lešná, Škb, Wil
2) Třída 1. A - testování SCIO - matematika, PC12 a PC3 učebny, Boč
3) Třída 1. A, 5. A a 6. A - hybridní výuka