Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 29. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.B akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kotzurová Marie Pav Pav
Nováková Sonnková Hana -
Prošvicová Jana - ..
Vítková Jana .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartošíková Hana
1 změna CHS1 4.C (Ch11)+ zrušeno
2 změna CHS1 4.C (Ch11)+ zrušeno
Binarová Radomíra
8 změna RK4 4.D (RK41)+ zrušeno
9 změna RK4 4.D (RK41)+ zrušeno
Bitomská Barbora
3 změna CHS3 8.A (Ch31)+ zrušeno
4 změna CHS3 8.A (Ch31)+ zrušeno
5 změna CHS2 8.A (Ch21)+ zrušeno
6 změna CHS2 8.A (Ch21)+ zrušeno
Bočková Aneta
5 změna Ps2 8.A (Ps21)+ zrušeno
6 změna Ps2 8.A (Ps21)+ zrušeno
8 změna Ps4 8.A (Ps41)+ zrušeno
9 změna Ps4 8.A (Ps41)+ zrušeno
Černínová Danuše
3 změna FyS3 8.A (FS31)+ zrušeno
4 změna FyS3 8.A (FS31)+ zrušeno
8 změna FyS4 8.A (FS41)+ zrušeno
9 změna FyS4 8.A (FS41)+ zrušeno
Dlouhá Kateřina
3 odpadá BS3 4.C (BS31) zrušeno
4 odpadá BS3 4.C (BS31) zrušeno
Hanzliková Zdeňka
1 změna CHS1 8.A (Ch12)+ zrušeno
2 změna CHS1 8.A (Ch12)+ zrušeno
9 výměna << Ch 1.B (ŠtA2) CHL z 15.5. 8. hod
9 výměna >> Ch 1.B (ŠtA1) na 15.5. 8. hod
Hledík Stanislav
5 změna FyR2 8.A (FS21)+ zrušeno
6 změna FyR2 8.A (FS21)+ zrušeno
Hlubková Barbora
3 změna Ps3 8.A (Ps31)+ zrušeno
4 změna Ps3 8.A (Ps31)+ zrušeno
5 změna ZvS2 4.B (ZV22)+ zrušeno
6 změna ZvS2 4.B (ZV22)+ zrušeno
Hronková Šárka
9 změna WB4 8.A (WB41)+ zrušeno
Jankovská Karolína
5 odpadá CHS2 4.C (Ch22) zrušeno
6 odpadá CHS2 4.C (Ch22) zrušeno
Klapková Monika
8 změna MS4 8.A (MS41)+ zrušeno
9 změna MS4 8.A (MS41)+ zrušeno
Kolářová Kateřina
1 změna AK1 8.A (CAE1)+ zrušeno
2 změna AK1 8.A (CAE1)+ zrušeno
4 odpadá Aj 3.B (BiA1)
Koutná Marie
3 změna BS3 4.D (BS32)+ zrušeno
4 změna BS3 4.D (BS32)+ zrušeno
5 změna BS2 8.A (BS21)+ zrušeno
6 změna BS2 8.A (BS21)+ zrušeno
Kozlová Helena
1 změna MS1 4.D (MS11)+ zrušeno
2 změna MS1 4.D (MS11)+ zrušeno
3 změna MS3 8.A (MS31)+ zrušeno
4 změna MS3 8.A (MS31)+ zrušeno
Krajcarová Simona
8 změna DS4 8.A (DS41)+ zrušeno
9 změna DS4 8.A (DS41)+ zrušeno
Krystová Ivana
8 změna LS4 8.A (LS41)+ zrušeno
9 změna LS4 8.A (LS41)+ zrušeno
Kukolová Helena
8 změna WB4 8.A (WB41)+ zrušeno
Kukuczková Blanka
1 změna AK1 8.A (CAE2)+ zrušeno
2 změna AK1 8.A (CAE2)+ zrušeno
Martinů Jiří
5 změna IVT2 8.A (Pr21)+ zrušeno
6 změna IVT2 8.A (Pr21)+ zrušeno
Matějková Jana
1 změna AK1 8.A (FCE1)+ zrušeno
2 změna AK1 8.A (FCE1)+ zrušeno
Moravcová Petra
1 změna AK1 8.A (FCE2)+ zrušeno
2 změna AK1 8.A (FCE2)+ zrušeno
4 odpadá Aj 3.B (BiA2)
Nováková Sonnková Hana
4. les.Peddohled
Pavelková Alena
4 spojeno (Kot lék) Z 2.C (Jas2) U2-Z
4 změna Z 2.C (Jas1) U2-Z
5 spojeno (Kot lék) Z 2.C (Jas1) U2-Z
5 změna Z 2.C (Jas2) U2-Z
8 změna ZS4 8.A (ZS41)+ zrušeno
9 změna ZS4 8.A (ZS41)+ zrušeno
Pobořil Milan
8 změna MS4 8.A (MS42)+ zrušeno
9 změna MS4 8.A (MS42)+ zrušeno
Prošvicová Jana
8. - 9. les.Peddohled
Robenek Jiří
8 změna FyS4 4.D (FS42)+ zrušeno
9 změna FyS4 4.D (FS42)+ zrušeno
Řehulka Tadeáš
3 změna ZvS3 8.A (ZV31)+ zrušeno
4 změna ZvS3 8.A (ZV31)+ zrušeno
Škrabal Ondřej
5 změna BS2 4.D (BS22)+ zrušeno
6 změna BS2 4.D (BS22)+ zrušeno
Štrychová Lucie
1 změna Nj 2.C (JaN3) 8.A
Vítková Jana
3 změna E3 8.A (Ek31)+ zrušeno
4 změna E3 8.A (Ek31)+ zrušeno
5 změna ZvS2 4.D (ZV21)+ zrušeno
6 změna ZvS2 4.D (ZV21)+ zrušeno
8. - 9. les.Peddohled
Watt Steve
1 změna AK1 4.D (AK13)+ zrušeno
2 změna AK1 4.D (AK13)+ zrušeno
3 změna AK3 8.A (AK31)+ zrušeno
4 změna AK3 8.A (AK31)+ zrušeno
Wiltsch Adam
5 změna ZS2 8.A (ZS21)+ zrušeno
6 změna ZS2 8.A (ZS21)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.B
9 Ch ŠtA2 CHL výměna << Han z 15.5. 8. hod
9 Ch ŠtA1 výměna >> na 15.5. 8. hod
2.C
1 Nj JaN3 8.A změna Štr
4 Z Jas2 U2-Z spojí Pav (Kot)
4 Z Jas1 U2-Z změna Pav
5 Z Jas1 U2-Z spojí Pav (Kot)
5 Z Jas2 U2-Z změna Pav
9 D odpadá (Pro)
3.B
4. les. akce
8.A
1 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
1 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
1 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
1 CHS1 Ch12 odpadá (Han)
1 MS1 MS11 odpadá (Koz)
1 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
2 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
2 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
2 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
2 CHS1 Ch12 odpadá (Han)
2 MS1 MS11 odpadá (Koz)
2 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
3 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
3 AK3 AK31 odpadá (Wat)
3 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
3 BS3 BS32 odpadá (Koa)
3 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
3 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
3 MS3 MS31 odpadá (Koz)
3 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
4 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
4 AK3 AK31 odpadá (Wat)
4 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
4 BS3 BS32 odpadá (Koa)
4 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
4 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
4 MS3 MS31 odpadá (Koz)
4 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
5 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
5 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
5 BS2 BS21 odpadá (Koa)
5 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
5 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
5 ZvS2 ZV21 odpadá (VíJ)
5 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
5 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
6 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
6 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
6 BS2 BS21 odpadá (Koa)
6 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
6 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
6 ZvS2 ZV21 odpadá (VíJ)
6 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
6 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
8 MS4 MS41 odpadá (Kla)
8 DS4 DS41 odpadá (KrS)
8 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
8 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
8 LS4 LS41 odpadá (Kry)
8 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
8 FyS4 FS41 odpadá (Čer)
8 WB4 WB41 odpadá (Kuk)
8 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 MS4 MS41 odpadá (Kla)
9 DS4 DS41 odpadá (KrS)
9 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
9 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
9 LS4 LS41 odpadá (Kry)
9 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
9 FyS4 FS41 odpadá (Čer)
9 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 WB4 WB41 odpadá (Hro)
4.B
1 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
1 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
1 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
1 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
1 CHS1 Ch11 odpadá (Bar)
1 MS1 MS11 odpadá (Koz)
2 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
2 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
2 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
2 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
2 CHS1 Ch11 odpadá (Bar)
2 MS1 MS11 odpadá (Koz)
3 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
3 AK3 AK31 odpadá (Wat)
3 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
3 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
3 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
3 MS3 MS31 odpadá (Koz)
3 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
3 BS3 BS32 odpadá (Koa)
4 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
4 AK3 AK31 odpadá (Wat)
4 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
4 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
4 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
4 MS3 MS31 odpadá (Koz)
4 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
4 BS3 BS32 odpadá (Koa)
5 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
5 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
5 BS2 BS21 odpadá (Koa)
5 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
5 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
5 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
5 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
6 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
6 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
6 BS2 BS21 odpadá (Koa)
6 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
6 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
6 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
6 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
8 MS4 MS41 odpadá (Kla)
8 DS4 DS41 odpadá (KrS)
8 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
8 RK4 RK41 odpadá (Bin)
8 LS4 LS41 odpadá (Kry)
8 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
8 FyS4 FS41 odpadá (Čer)
8 WB4 WB41 odpadá (Kuk)
8 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 MS4 MS41 odpadá (Kla)
9 DS4 DS41 odpadá (KrS)
9 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
9 RK4 RK41 odpadá (Bin)
9 LS4 LS41 odpadá (Kry)
9 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
9 FyS4 FS41 odpadá (Čer)
9 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 WB4 WB41 odpadá (Hro)
4.C
1 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
1 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
1 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
1 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
1 AK1 AK13 odpadá (Wat)
1 CHS1 Ch11 odpadá (Bar)
2 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
2 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
2 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
2 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
2 AK1 AK13 odpadá (Wat)
2 CHS1 Ch11 odpadá (Bar)
3 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
3 AK3 AK31 odpadá (Wat)
3 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
3 BS3 BS31 odpadá (Dlo)
3 BS3 BS32 odpadá (Koa)
3 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
3 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
3 MS3 MS31 odpadá (Koz)
3 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
4 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
4 AK3 AK31 odpadá (Wat)
4 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
4 BS3 BS31 odpadá (Dlo)
4 BS3 BS32 odpadá (Koa)
4 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
4 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
4 MS3 MS31 odpadá (Koz)
4 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
5 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
5 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
5 BS2 BS22 odpadá (Škb)
5 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
5 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
5 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
5 CHS2 Ch22 odpadá (JaK)
5 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
6 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
6 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
6 BS2 BS22 odpadá (Škb)
6 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
6 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
6 ZvS2 ZV22 odpadá (Hlu)
6 CHS2 Ch22 odpadá (JaK)
6 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
8 MS4 MS41 odpadá (Kla)
8 DS4 DS41 odpadá (KrS)
8 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
8 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
8 LS4 LS41 odpadá (Kry)
8 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
8 FyS4 FS42 odpadá (Rob)
8 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 MS4 MS41 odpadá (Kla)
9 DS4 DS41 odpadá (KrS)
9 ZS4 ZS41 odpadá (Pav)
9 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
9 LS4 LS41 odpadá (Kry)
9 Ps4 Ps41 odpadá (Boč)
9 FyS4 FS42 odpadá (Rob)
9 MS4 MS42 odpadá (Pob)
4.D
1 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
1 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
1 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
1 AK1 AK13 odpadá (Wat)
1 CHS1 Ch12 odpadá (Han)
1 MS1 MS11 odpadá (Koz)
1 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
2 AK1 CAE1 odpadá (KoK)
2 AK1 CAE2 odpadá (Kcz)
2 AK1 FCE1 odpadá (Mat)
2 AK1 AK13 odpadá (Wat)
2 CHS1 Ch12 odpadá (Han)
2 MS1 MS11 odpadá (Koz)
2 AK1 FCE2 odpadá (MoP)
3 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
3 AK3 AK31 odpadá (Wat)
3 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
3 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
3 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
3 MS3 MS31 odpadá (Koz)
3 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
3 BS3 BS32 odpadá (Koa)
4 E3 Ek31 odpadá (VíJ)
4 AK3 AK31 odpadá (Wat)
4 Ps3 Ps31 odpadá (Hlu)
4 FyS3 FS31 odpadá (Čer)
4 CHS3 Ch31 odpadá (Bit)
4 MS3 MS31 odpadá (Koz)
4 ZvS3 ZV31 odpadá (Řeh)
4 BS3 BS32 odpadá (Koa)
5 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
5 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
5 BS2 BS22 odpadá (Škb)
5 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
5 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
5 ZvS2 ZV21 odpadá (VíJ)
5 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
6 IVT2 Pr21 odpadá (Mar)
6 Ps2 Ps21 odpadá (Boč)
6 BS2 BS22 odpadá (Škb)
6 CHS2 Ch21 odpadá (Bit)
6 ZS2 ZS21 odpadá (Wil)
6 ZvS2 ZV21 odpadá (VíJ)
6 FyR2 FS21 odpadá (Hle)
8 DS4 DS41 odpadá (KrS)
8 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
8 RK4 RK41 odpadá (Bin)
8 LS4 LS41 odpadá (Kry)
8 FyS4 FS42 odpadá (Rob)
8 WB4 WB41 odpadá (Kuk)
8 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 DS4 DS41 odpadá (KrS)
9 ZvS4 ZV41 odpadá (VíJ)
9 RK4 RK41 odpadá (Bin)
9 LS4 LS41 odpadá (Kry)
9 FyS4 FS42 odpadá (Rob)
9 MS4 MS42 odpadá (Pob)
9 WB4 WB41 odpadá (Hro)
Pedagogický dohled u třídy:
3.B
Hodina: 4. les., Učitel: Nováková Sonnková Hana

1) Beseda "Rozhlasová žurnalistika" - 4. hodina pro třídu 3. B v učebně 3. B, 5. hodinu ve třídě 2. D v učebně 2. D
2) Návštěva evropského parlamentu, Brusel - odjezd 29. 5. 2023 v 18:00, Pro, VíJ, vybraní žáci