Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Monday 21. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.B ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Beierová Jiřina - - - - .. - - - - - - -
Hanzliková Zdeňka - .. .. - Her Her Her - - - - -
Koutná Marie Onš Onš
Kuček Martin - - Řeh - - - .. St .. ..
Martinů Jiří - - - Pob Pob .. .. - .. ..
Nováková Sonnková Hana St -
Prošvicová Jana - .. - EnA EnA .. .. - - -
Zápecová Kamila - Ma - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
BL Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
ChP Absc
J4 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
PC12 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Baz1 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Baz2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Baz3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Baz4 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
H1 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
H2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Baďurová Zuzana
3 odpadá Fy 4.B
8 změna FyS4 4.C (FS41)+ PC3
9 změna FyS4 4.C (FS41)+ FL
Bartošíková Hana
8 navíc Ch 5.A 5.A vým
8 odpadá Ch 5.A (BrI1) zrušeno
9 odpadá Ch 5.A (BrI2) zrušeno
Beierová Jiřina
0. - 11. les.Peddohled
Čermák Petr
1 změna IVT2 8.A (Pr21)+ PC3
2 změna IVT2 8.A (Pr21)+ PC3
Englischová Aneta
1 změna Ps2 4.B (Ps21)+
2 změna Ps2 4.B (Ps21)+
3 supl. (Pr nem) DS2 3.D (DS21)+ U1-H přespočetná hod.
4 supl. (Pr nem) DS2 3.D (DS21)+ U1-H přespočetná hod.
5 změna Ps3 4.B (Ps31)+
6 změna Ps3 4.B (Ps31)+
Englišová Radomíra
4 změna Nj 1.D (MaN3) 1.D
Fiedler Michael
6 změna Nj 3.D (JaN1) 1.C
8 změna NNK 2.C (NNK7)+ U1-H
9 změna NNK 2.C (NNK7)+ U1-H
Hanzliková Zdeňka
0. - 11. les.Peddohled
Herrmann Rostislav
4 supl. (Han Dohl) B 2.B ChP přespočetná hod.
5 spojeno (Han Dohl) BS3 4.C (BS31)+ BP
6 spojeno (Han Dohl) BS3 4.C (BS31)+ BP
Hlubková Barbora
1 změna ZvS2 4.B (ZV22)+
2 změna ZvS2 4.B (ZV22)+
5 změna ZvS3 8.A (ZV31)+ 4.D
6 změna ZvS3 8.A (ZV31)+ 4.D
8 změna FiS4 4.B (Fi41)+
9 změna FiS4 4.B (Fi41)+
Honová Miroslava
6 odpadá Ev 2.A (WiH1) zrušeno
7 odpadá Ev 2.A (WiH1) zrušeno
8 odpadá Ev 4.A (VíV2) zrušeno
Janšta Petr
8 odpadá NNJ 3.A (SlNJ) zrušeno
Jurčíková Jana
5 změna E3 4.B (Ek31)+
6 změna E3 4.B (Ek31)+
Klapková Monika
8 změna MS4 4.B (MS41)+
9 změna MS4 4.B (MS41)+
Kolářová Kateřina
8 navíc Aj 2.D (KuA1) 3.B vým
9 odpadá Aj 2.D (KuA1) zrušeno
Koutná Marie
1 změna BS2 8.A (BS21)+ ChP
2 změna BS2 8.A (BS21)+ ChP
6 změna B 3.C U1-H
8 změna BS4 4.B (BS41)+
9 změna BS4 4.B (BS41)+
Kozlová Helena
2 změna M 2.A 2.D
Krajcarová Simona
3 změna Nj 1.C (ŠkN4) J5
5 změna Nj 2.D (NJ4)+ 1.D
Kotrla Petr
6 přesun << Tv 2.A (Chl) VT z 8. hod
8 přesun >> Tv 2.A (Chl) na 6. hod
Kukolová Helena
8 změna ZvS4 4.B (ZV41)+
9 změna ZvS4 4.B (ZV41)+
Maník Zdeněk
1 změna MS2 4.B (MS21)+
2 změna MS2 4.B (MS21)+
5 změna FyS3 4.B (FS31)+
6 změna FyS3 4.B (FS31)+
Maschke Kamil
1 změna Aj 2.A (WiA2) J6
2 supl. (Za §) Aj 2.B (BaA2) 1.C za odpadlou
Matějková Jana
1 změna Aj 2.A (WiA1) 2.D
Onderková Gabriela
6 odpadá Eh 2.A (WiH2) zrušeno
7 odpadá Eh 2.A (WiH2) zrušeno
8 odpadá Eh 4.A (VíH1) zrušeno
Ondrúšová Marcela
3 spojeno (Koa JPP) BS2 3.D (BS21)+ 5.A
3 změna CHS2 3.D (Ch21)+ 5.A
4 spojeno (Koa JPP) BS2 3.D (BS21)+ 5.A
4 změna CHS2 3.D (Ch21)+ 5.A
Pavelková Alena
8 změna ZS4 4.B (ZS41)+
9 změna ZS4 4.B (ZS41)+
Pobořil Milan
3 spojeno (Mar nepl) MS2 3.D (Pr21)+ 3.C
4 spojeno (Mar nepl) MS2 3.D (Pr21)+ 3.C
Ricková Pavlína
8 změna DG4 4.B (DG41)+
9 změna DG4 4.B (DG41)+
Řehulka Tadeáš
2 spojeno (Ku náhr) Tv 3.A (Dív) VT
2 změna Tv 3.A (Chl) VT
6 přesun << Tv 2.A (Dív) MT z 8. hod
6 odpadá Tv 1.A (Dív) zrušeno
8 přesun >> Tv 2.A (Dív) na 6. hod
Staněk Aleš
5 supl. (Son lék) Z 3.C 3.C přespočetná hod.
7 spojeno (Ku náhr) Tv 4.A (Chl) VT
Štrychová Lucie
8 změna NK4 4.B (NK41)+
9 změna NK4 4.B (NK41)+
Vítek Daniel
1 změna LS2 4.B (LS21)+
2 změna LS2 4.B (LS21)+
Watt Steve
1 změna AK2 4.B (AK21)+
2 změna AK2 4.B (AK21)+
Wiltsch Adam
3 změna 2.A (WiA1) FP
4 změna 2.A (WiA2) BP
Změny v rozvrzích tříd
1.A
6 Tv Dív odpadá (Řeh)
6 Tv Chl odpadá (Ku)
2.A
1 Aj WiA2 J6 změna Ma
1 Aj WiA1 2.D změna Mat
2 M 2.D změna Koz
3 WiA1 FP změna Wi
4 WiA2 BP změna Wi
6 Tv Chl VT přesun << Kor z 8. hod
6 Tv Dív MT přesun << Řeh z 8. hod
6 Eh WiH2 odpadá (Ond)
6 Ev WiH1 odpadá (Hn)
7 Eh WiH2 odpadá (Ond)
7 Ev WiH1 odpadá (Hn)
8 Tv Chl přesun >> na 21.9. 6. hod
8 Tv Dív přesun >> na 21.9. 6. hod
3.A
2 Tv Dív VT spojí Řeh (Ku)
2 Tv Chl VT změna Řeh
8 NNJ SlNJ odpadá (Jan)
4.A
7 Tv Chl VT spojí St (Ku)
8 Eh VíH1 odpadá (Ond)
8 Ev VíV2 odpadá (Hn)
5.A
8 Ch 5.A navíc Bar
8 Ch BrI1 odpadá (Bar)
8 Iv BrI2 odpadá (Mar)
9 Ch BrI2 odpadá (Bar)
9 Iv BrI1 odpadá (Mar)
1.C
3 Nj ŠkN4 J5 změna Krs
1.D
4 Nj MaN3 1.D změna En
5 Iv MaI1 odpadá (Mar)
6 Iv MaI1 odpadá (Mar)
6.A
1 D odpadá (Pr)
2.B
2 Aj BaA2 1.C supluje Ma (Za)
4 B ChP supluje Her (Han)
5 Nj NJ4 1.D změna Krs
8 NNK NNK7 U1-H změna Fie
9 NNK NNK7 U1-H změna Fie
2.C
5 Nj NJ4 1.D změna Krs
8 NNK NNK7 U1-H změna Fie
9 NNK NNK7 U1-H změna Fie
2.D
5 Nj NJ4 1.D změna Krs
8 Aj KuA1 3.B navíc KoK
8 Z KuA1 odpadá (Ku)
9 Aj KuA1 odpadá (KoK)
9 Z KuA2 odpadá (Ku)
7.A
3 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
3 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
3 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
3 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
4 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
4 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
4 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
4 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
3.B
3 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
3 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
4 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
4 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
3.C
3 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
3 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
3 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
3 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
4 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
4 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
4 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
4 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
5 Z 3.C supluje St (Son)
6 B U1-H změna Koa
3.D
3 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
3 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
3 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
3 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
4 MS2 Pr21 3.C spojí Pob (Mar)
4 BS2 BS21 5.A spojí Onš (Koa)
4 CHS2 Ch21 5.A změna Onš
4 DS2 DS21 U1-H supluje EnA (Pr)
6 Nj JaN1 1.C změna Fie
8.A
1 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
1 BS2 BS21 ChP změna Koa
1 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
2 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
2 BS2 BS21 ChP změna Koa
2 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
5 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
5 DS3 DS31 odpadá (Pr)
6 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
6 DS3 DS31 odpadá (Pr)
4.B
1 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
1 BS2 BS21 ChP změna Koa
1 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
2 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
2 BS2 BS21 ChP změna Koa
2 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
5 BS3 BS31 BP spojí Her (Han)
5 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
5 DS3 DS31 odpadá (Pr)
6 BS3 BS31 BP spojí Her (Han)
6 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
6 DS3 DS31 odpadá (Pr)
8 FyS4 FS41 PC3 změna Ba
9 FyS4 FS41 FL změna Ba
0. - 11. les.exkurze
4.C
1 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
1 BS2 BS21 ChP změna Koa
1 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
2 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
2 BS2 BS21 ChP změna Koa
2 CHS2 Ch21 odpadá (Han)
5 BS3 BS31 BP spojí Her (Han)
5 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
5 DS3 DS31 odpadá (Pr)
6 BS3 BS31 BP spojí Her (Han)
6 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
6 DS3 DS31 odpadá (Pr)
8 FyS4 FS41 PC3 změna Ba
9 FyS4 FS41 FL změna Ba
4.D
1 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
1 BS2 BS21 ChP změna Koa
2 IVT2 Pr21 PC3 změna Črm
2 BS2 BS21 ChP změna Koa
5 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
5 DS3 DS31 odpadá (Pr)
6 ZvS3 ZV31 4.D změna Hlu
6 DS3 DS31 odpadá (Pr)
8 FyS4 FS41 PC3 změna Ba
9 FyS4 FS41 FL změna Ba
Pedagogický dohled u třídy:
4.B
Hodina: 0. - 11. les., Učitel: Beierová Jiřina, Hanzliková Zdeňka

1) Exkurze třídy 4. B - Vranov nad Dyjí, Znojmo; 20.-23. 9. 2020, Han, Bei
2) Třída 1. A - distanční výuka do 22. 9. 2020 všech předmětů kromě výchov
3) Třída 8. A bude vzhledem k pozitivnímu testu na Covid19 studenta třídy do 26. 9. 2020 v karanténě. Výuka bude probíhat online podle rozvrhu, volitelné předměty - materiály si zajistí online formou skenu od žáků jiný tříd, kteří navštěvují stejný volitelný předmět.
4) Ode dneška platí nová verze rozvrhu.
5) Žáci tříd 2. A, 3. A, 4. A částečně zkrácený rozvrh - koronavirus
6) Pražský studentský summit - p. Válek, 7. A, ChP, 5. hodina, určeno pro zájemce vyššího gymnázia, počet míst omezen.