Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 13.11.2019
Nepřítomné třídy01234567891011
1.Aakceakceakceakce
2.Aakceakceakceakce
3.Aakceakceakceakceakce
4.Aakceakceakceakce
8.Aakceakce
4.Bakceakce
4.Dakceakce
Nepřítomní učitelé01234567891011
Bartošíková Hana(nem)ZeZe-ZeZe---Han---
Englischová Aneta(Dohl)----
Gebauerová Hana(nem)----------
Hlubková Barbora(Dohl)-GeGe-
Jurčíková Jana(Dohl)KuKuBo..
Koutná Marie(akce)-HoD....BitSt------
Montágová Jana(Dohl)....
Nováková Sonnková Hana(Dohl)..Koř
Prošvicová Jana(Dohl)ŠtaŠtaBo..
(Absc)....
Vítek Daniel(Dohl)-Zv
Místnosti mimo provoz01234567891011
3.AAbscAbscAbscAbsc
2.BAbscAbscAbscAbsc
U1-HAbscAbscAbscAbsc
U2-ZAbscAbscAbscAbsc
ChPAbscAbsc
PC1Absc
PC2Absc
Změny v rozvrzích učitelů:
Baďurová Zuzana2. hododpadáFy4.B (BiA2)
5. hodzměna Fy3.C (KrA2)(ChP)
Beierová Jiřina2. hododpadáC4.D
Binarová Radomíra1. hododpadáD4.A (BrA2)
2. hododpadáD4.A (BrA1)
Bitomská Barbora3. hododpadáBS28.A (BS22)+
4. hodspojeno (Koa akce)BS24.D (BS21)+(BP)
Borunská Hana3. hodspojeno (Ju Dohl)Ps28.A (ZV21)+(4.C)
3. hododpadáPs24.B (Ps21)+
Englischová Aneta1.-4. hod Peddohled
Englišová Radomíra3. hododpadáNj4.A (BrNJ)
Fiedler Michael6. hododpadáNNK7.A (NNK3)zrušeno
7. hododpadáNNK7.A (NNK3)zrušeno
Gebauerová Blažena2. hodzměna B2.B (HlA2)(1.A)
2. hodspojeno (Hlu Dohl)B2.B (HlA1)(3.D)
3. hodzměna B2.B (HlA1)(1.A)
3. hodspojeno (Hlu Dohl)B2.B (HlA2)(1.A)
4. hodzměna B7.A (ZaA2)(4.D)
Hanzliková Zdeňka2. hodzměna B3.B(3.B)
3. hodzměna CHS24.C (Ch21)+(2.A)
8. hodsupl. (Bar nem)Ch2.C(ChP)přespočetná hod.
Hlubková Barbora1.-4. hod Peddohled
Honka Daniel1. hodSuplovací pohotovost
2. hododpadáTv8.A (Chl)
Hronková Šárka4. hododpadáAj3.A (VíA2)
Jankovská Karolína4. hododpadáCh2.A (SlS2)
Jurčíková Jana1.-4. hod Peddohled
Kopfová Jana3. hododpadáMS28.A (MS21)+
Kořínek Milan3. hodspojeno (Son Dohl)Fy2.C (StA2)(FL)
Krystová Ivana1. hododpadáC1.A
4. hodzměna C2.B(1.A)
Kuček Martin1. hodzměna Z7.A (ZaA1)(4.A)
1. hodspojeno (Ju Dohl)Z7.A (ZaA2)(4.A)
2. hodzměna Z7.A (ZaA2)(4.A)
2. hodspojeno (Ju Dohl)Z7.A (ZaA1)(7.A)
3. hododpadáTv3.A (Chl)
Maschke Kamil2. hododpadáAj1.A (WiA2)
Matějková Jana2. hododpadáAj1.A (WiA1)
4. hododpadáAj3.A (VíA1)
Montágová Jana1., 5. hod Peddohled
Nováková Sonnková Hana5. hodzměna C8.A(U2-Z)
2.-3. hod Peddohled
Ondrúšová Marcela1. hododpadáM2.A
4. hododpadáM1.A
Prošvicová Jana1.-4. hod Peddohled
Slovík Jiří3. hododpadáC2.A
4. hododpadáC2.A (SlS1)
Staněk Aleš3. hododpadáTv3.A (Dív)
5. hodspojeno (Koa akce)Tv4.D (Dív)(VT)
Škrabal Ondřej1. hododpadá4.A (BrA1)
2. hododpadá4.A (BrA2)
Štec Petr2. hododpadáŠj3.A (VíŠJ)
3. hododpadáŠK28.A (ŠK21)+
Štrychová Lucie2. hododpadáNj3.A (VíNJ)
Šťastný Adam1. hodzměna M5.A (KlA2)(BP)
1. hodspojeno (Pr Dohl)M5.A (KlA1)(BP)
2. hodspojeno (Pr Dohl)M5.A (KlA2)(5.A)
Toufarová Miloslava3. hododpadáFy1.A
Vítek Daniel4. hododpadáC4.A
2.-3. hod Peddohled
Wiltsch Adam2. hododpadá2.A
3. hodzměna Z6.A (XYA2)(4.A)
4. hodzměna Z6.A (XYA1)(4.A)
Zemková Dáša0. hodsupl. (Bar nem)M2.B (HlA1)(2.B)za odpadlou
1. hodsupl. (Bar nem)M2.B (HlA2)(1.A)přespočetná hod.
3. hodsupl. (Bar nem)M6.A (XYA1)(6.A)za odpadlou
4. hodsupl. (Bar nem)M6.A (XYA2)(6.A)za odpadlou
Zvoníčková Petra3. hodsupl. (Ví Dohl)AK17.A(7.A)za odpadlou
3. hododpadáŠj4.A (BrŠJ)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1.-4. hod akce
2.A1.-4. hod akce
3.A1.-5. hod akce
4.A1.-4. hod akce
5.A1. hodMKlA2(BP)změnaŠťastný Adam
1. hodMKlA1(BP)spoj튝astný Adam(Pr)
2. hodMKlA2(5.A)spoj튝astný Adam(Pr)
6.A3. hodMXYA1(6.A)suplujeZemková Dáša(Bar)
3. hodZXYA2(4.A)změnaWiltsch Adam
4. hodMXYA2(6.A)suplujeZemková Dáša(Bar)
4. hodZXYA1(4.A)změnaWiltsch Adam
2.B0. hodMHlA1(2.B)suplujeZemková Dáša(Bar)
1. hodMHlA2(1.A)suplujeZemková Dáša(Bar)
2. hodBHlA2(1.A)změnaGebauerová Blažena
2. hodBHlA1(3.D)spojíGebauerová Blažena(Hlu)
3. hodBHlA1(1.A)změnaGebauerová Blažena
3. hodBHlA2(1.A)spojíGebauerová Blažena(Hlu)
4. hodC(1.A)změnaKrystová Ivana
2.C3. hodFyStA2(FL)spojíKořínek Milan(Son)
8. hodCh(ChP)suplujeHanzliková Zdeňka(Bar)
7.A1. hodZZaA1(4.A)změnaKuček Martin
1. hodZZaA2(4.A)spojíKuček Martin(Ju)
2. hodZZaA2(4.A)změnaKuček Martin
2. hodZZaA1(7.A)spojíKuček Martin(Ju)
3. hodAK1(7.A)suplujeZvoníčková Petra(Ví)
4. hodBZaA2(4.D)změnaGebauerová Blažena
6. hodNNKNNK3odpadá(Fie)
7. hodNNKNNK3odpadá(Fie)
3.B2. hodB(3.B)změnaHanzliková Zdeňka
3.C5. hodFyKrA2(ChP)změnaBaďurová Zuzana
8.A3. hodPs2DS21(4.C)spojíBorunská Hana(Pr)
3. hodPs2ZV21(4.C)spojíBorunská Hana(Ju)
3. hodCHS2Ch21(2.A)změnaHanzliková Zdeňka
4. hodDS2DS21odpadá(Pr)
4. hodZvS2ZV21odpadá(Ju)
5. hodC(U2-Z)změnaNováková Sonnková Hana
8. hodMV4MV42odpadá(Pr)
9. hodMV4MV42odpadá(Pr)
2.-3. hod akce
4.B3. hodPs2DS21(4.C)spojíBorunská Hana(Pr)
3. hodPs2ZV21(4.C)spojíBorunská Hana(Ju)
3. hodCHS2Ch21(2.A)změnaHanzliková Zdeňka
4. hodBS2BS21(BP)spojíBitomská Barbora(Koa)
4. hodDS2DS21odpadá(Pr)
4. hodZvS2ZV21odpadá(Ju)
8. hodMV4MV42odpadá(Pr)
9. hodMV4MV42odpadá(Pr)
2.-3. hod akce
4.C3. hodPs2DS21(4.C)spojíBorunská Hana(Pr)
3. hodPs2ZV21(4.C)spojíBorunská Hana(Ju)
3. hodCHS2Ch21(2.A)změnaHanzliková Zdeňka
4. hodDS2DS21odpadá(Pr)
4. hodZvS2ZV21odpadá(Ju)
8. hodMV4MV42odpadá(Pr)
9. hodMV4MV42odpadá(Pr)
4.D3. hodPs2DS21(4.C)spojíBorunská Hana(Pr)
3. hodCHS2Ch21(2.A)změnaHanzliková Zdeňka
4. hodBS2BS21(BP)spojíBitomská Barbora(Koa)
4. hodDS2DS21odpadá(Pr)
5. hodTvDív(VT)spojíStaněk Aleš(Koa)
8. hodMV4MV42odpadá(Pr)
9. hodMV4MV42odpadá(Pr)
2.-3. hod akce
Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 1.-4.hod - Englischová Aneta
2.A, 1.-4.hod - Hlubková Barbora
3.A, 1.-4.hod - Prošvicová Jana
3.A, 5.hod - Montágová Jana
4.A, 1.-4.hod - Jurčíková Jana
8.A, 2.-3.hod - Vítek Daniel
4.B, 2.-3.hod - Nováková Sonnková Hana
4.D, 2.-3.hod - Vítek Daniel

1) Bobřík informatiky - kategorie KADET - 3. A, učebny PC, 5. hodinu, Mon 2) Přednáška: doc. Martin Pilař, 9:00 ChP, (8.A, 4.B, 4.D), Ví, Son 3) Aktivity pro Nižší G k 17.11.(1. až 4.h). Rozmístění tříd: 1.A EnA (U1-H), 2.A Hlu (učebna 2.B), 3.A Pr (učebna 3.A), 4.A Ju (učebna u2-Z) 4) Stolní tenis, krajské kolo, kat. VI., dívky+chlapci, Koa