Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace J3 | Jazyková učebna 3
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
9:50 - 10:35
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:20 - 16:05
10
16:10 - 16:55
11
17:00 - 17:45
Mon 12/4
1.A KuA2
J3
Aj
Hro
1.D MaA2
J3
Aj
Lip
4.D ŠkA1
J3
Aj
Lip
2.A WiA1
J3
Aj
Mat
3.A SlA1
J3
Aj
Mat
3.D JaA1
J3
Aj
Zv
Tue 13/4
4.B HaA1
J3
Aj
Ma
1.A KuA2
J3
Aj
Hro
3.A SlA1
J3
Aj
Mat
3.C StA1
J3
Aj
MoP
4.C KrA1
J3
Aj
Gri
2.C EnA2
J3
Aj
Zv
3.B HlA2
J3
Aj
Zv
Wed 14/4
4.B HaA2
J3
Aj
Gri
3.D JaA2
J3
Aj
Lip
5.A BrA1
J3
Aj
Mat
1.C ŠkA2
J3
Aj
MoP
3.A SlŠJ
J3
Šj
Zv
6.A KlA2
J3
Aj
Lip
4.C KrA2
J3
Aj
Mat
Thu 15/4
2.C EnA2
J3
Aj
Zv
4.C KrA2
J3
Aj
Mat
6.A FCE1
2.B FCE1
2.C FCE1
2.D FCE1
J3
AK1
Mat,Mat,Mat,Mat
6.A FCE1
2.B FCE1
2.C FCE1
2.D FCE1
J3
AK1
Mat,Mat,Mat,Mat
3.C StA1
J3
Aj
MoP
Fri 16/4
4.C KrA1
J3
Aj
MoP
3.D JaA2
J3
Aj
Lip
3.A SlA2
J3
Aj
Lip
1.D MaA1
J3
Aj
Gri
6.A KlA1
J3
Aj
Hro
Powered by